Water treatment

Ručna rešetka (gruba i fina)
Neki opis

ili

slika

Automatska rešetka ravna

Neki opis

ili

slika

Pužna pumpa

Neki opis

ili

slika

Pista pjeskolov-kružni

Neki opis

ili

slika

Podužni pjeskolov

Neki opis

ili

slika

Silosi za pranje pijeska

Neki opis

ili

slika

Translatorni zgrtač mulja sa zgrtalicom

Neki opis

ili

slika

Translatorni lančasti zgrtač

Neki opis

ili

slika

Rotacioni zgrtač

Neki opis

ili

slika

Aeracione četke (plivajuće i stabilne)

Neki opis

ili

slika

Aeracione turbine (plivajuće i stabilne)

Neki opis

ili

slika

Regulacioni preliv (ručni ili elektromotorni pogon)

Neki opis

ili

slika

Ugušćivač

Neki opis

ili

slika

Milerov dozažni sifon

Neki opis

ili

slika

Hvatač ulja i masti

Neki opis

ili

slika

Hvatač ulja i benzina

Neki opis

ili

slika

Automatski filter

Neki opis

ili

slika

Filter pod pritiskom (gruba i fina)
Neki opis

ili

slika

Jonoizmjenjivač

Neki opis

ili

slika

Tablasti zatvarač ručni

Neki opis

ili

slika

Tablasti zatvarač sa motornim pogonom

Neki opis

ili

slika

Zasunski stalak sa produžetkom

Neki opis

ili

slika

Filterski regulator protoka

Neki opis

ili

slika

Pilterski regulator protoka

Neki opis

ili

slika

Mješalice

Neki opis

ili

slika

Flokulatorske mješalice (vertikalne i horizontalne)

Neki opis

ili

slika

Posude za pripremu rastvora

Neki opis

ili

slika

Posude za uskladištenje tečnih hemikalija

Neki opis

ili

slika

Prelivna traka

Neki opis

ili

slika

Ulazni elementi

Neki opis

ili

slika

Mamut pumpa

Neki opis

ili

slika

Regulator ispusta sa plovkom

Neki opis

ili

slika

Roto sito

Neki opis

ili

slika

Mikro rešetka

Neki opis

ili

slika