Autoput koridor Vc

Projekat i investitor:
Zaobilaznica Butila
Portali Kravice – Bijaca

Vrsta radova:
Izrada New Jersey ograde,
Izrada Zvucne brane
Izrada natpisnih portala

Godina izgradnje:
2012